Hakkı Açıkalın

Kevjal

13x19.5 cm

 190,00  152,00

Stokta

Stok kodu: 9786053239741 Kategoriler:

Açıklama

Kas?m 1848’de Michel Lévy taraf?ndan ”Les Limbes” ba?l??? ile Ocak 1849’da yay?mlanaca?? duyurulur, Les Fleurs du Mal’in. Daha önceleri ”Les Lesbiennes” olarak tasarlanan bu kitap ba?l???, ileride yerini Les Fleurs du Mal’e terk edecektir. I?te burada, Les Fleurs du Mal isterseniz ve bence Les Fleurs du Mâle yani Eril’in (Erke?in) Çiçekleri diye okuyun. Tabiî ki burada bitmiyor. ?imdi s?rada fleur var. Her ne kadar çiçek anlam?yla bilinse de Frans?z lisan?nda bu kelimeye yüklenen mecazî manalar? da ortaya koymam?z gerekiyor ve sonra tefsirler…
1. Fleur kelimesinin birinci mecazî anlam? bir ki?inin gönüllü olarak bir hizmette bulunmas?d?r. Ikrâm biçiminde de anlayabiliriz. Buradan yola ç?kt???m?zda Les Fleurs du Mal: Kötülük veya Elem ya da Fenal?k Hizmetleri veya Les Fleurs du Mâle olarak okursak da Erke?in Hizmetleri veya ?kramlar? olacakt?r.
2. Fleur kelimesinin bir di?er mecazî manas?, bir?eyin en iyisi veya en ünlüsü’dür. Hizmetlerin en iyisi veya Erke?in en iyisi.
3. Fleur bir kad?n?n bekâretidir; Il est bon de garder sa fleur; bekâretini korumas? iyidir. Erke?in bekâret(ler)i veya isterseniz Kötülü?ün bekâret(ler)i.
4. Fleur, Sâf hâlde madde veya uçu?kan madde. Kötülü?ün sâf maddesi veya Erke?in sâf maddesi.
5. Fleur, bir ?eyin yüzeyi anlam?nda. Kötülü?ün Yüzeyi.
Baudelaire 17 y?l boyunca Edgar Allen Poe çevirileri yapt?, bay?l?yordu Poe ?iirine.
Evet, bu kitap Baudelaire kitab? de?il demi?tik ba?ta ama ve mesela bu kadar kelime i?i varsa kaç?n?lmaz olarak ilgimizi çekmeyi ba?ar?yor: önce Les Limbes diye yay?nlamak isteniyor. Limbe Frans?z lisan?na Latince limbus – kenar kelimesinden girmi?tir. Dairevî ?ekillerin kenar? anlam?nda. Yapra??n orta k?sm?, ayas? anlam? da oldu?u gibi, daha mecazî olarak belirsizlik anlam?n? da ekleyebiliyoruz.
Sosyal ve dînî hürriyete do?ru bir metaforik seyahat yapt???n? varsayabilece?imiz Baudelaire, Les Fleurs du Mal’inde sembolik olarak bir güzergâh izler ve belki de ortalarda bir yerlerde cinsî ve san’âtsal nedenlerle cennetin kap?lar?n?n kendisine kapand??? hissini verdi?i hissine kap?l?r?z. O da cenneti Lesbos’ta arar, lânetli kad?n’da.
Kimilerinin ‚özel hayat’ ad?n? verdi?i, benim ise hayat?n?n bütünü demeyi tercih etti?im bu ‘hayat’ bütün boyutlar?yla bir z?ndan, bir azab ve bir cehennemdir ki, cinsel dünyas? buna tamamen biti?iktir. Kilise’den d??lanm??l?k, frengi, aileyi reddetmesi ve ‘evlilik’ kurumunu da elinin tersiyle bir kenara itmesi, özele?tirel bir zihin, müthi? bir talent ve böyle güzel bir nevroz bir insan? ancak bu kadar BÜYÜK SAN’ÂTKÂR yapabilirdi. Baudelaire’e ?iirinin bir bölümünde refakat eden kurgusal ?ahsiyet kendi k?zkarde?idir; la lesbienne. Fleurs’de ardarda üç ?iirde buluruz la lesbienne’i ve Baudelaire’in günahlar?n?n bir bölümünü.
Yine de bir Baudelaire kitab? de?il bu ve ne kadar DERAILLE (Raydan ç?km??) benlik varsa onlar? bir EGOFANI düzenine davat ediyoruz.

Ek bilgi

Ağırlık 0.5 kg
Boyutlar 10 × 10 × 1 cm
format

pagecount

series

writer

printdate

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.