İndirim!

İşçi Sınıfı Kimlikler Arasında, ABD′de Sivil Haklar Mücadelesi ve Toplumsal Hareketler

 60,00  48,00

Açıklama

Kimilerine göre kimlikler sınıfın baskınlığından kurtuldu kimilerine göreyse kimlikler sınıfı gizlemeye yarayan birer örtü olarak kullanılıyor. Kimliklerden bağımsız bir sınıfı icat edenlerin karşısına sınıflardan bağımsız bir toplum icadı ile çıkıldı. Oysa işten atılmalara ya da sınıf atlamalara tanık olunduğunda sınıfın sahiciliğinden kaçmak mümkün değil.

“Sınıf kimliğinde yazmaz…”

Kadın erkek farkını gözlemlememek mümkün değil ancak toplumsal olarak inşa edilmiş cinsiyet kavramından haberdar değilseniz, kadın erkek “ayrımını” bir başbakan gibi sadece fiziksel bir ayrım olarak görebilir ve bunu savunabilirsiniz.

Keza ırkı sadece derinin renginde görürseniz, ırkın “modern toplum”daki işlevini görmemiş olursunuz.

Patronlar ile işçiler arasında farkı sadece bir gelir farkı, varsıllık ile yoksulluk olarak görürseniz;  sınıfa ihtiyacınız olmaz ve varsıl ile yoksul dışındaki herkesi “orta sınıfa” sokup kurtulursanız sömürü gerçeğinin üzerinden atlar ve sınıflara arasındaki sömürü ilişkisini görünmez kılarsınız.

Sınıfı başına gelendir ve hayatın boyunca kaçabileceğin bir gerçektir. Öyle ki daima sınıf atlamak istersin ancak  “Sınıf arkadan gelecektir başka şey umma !”

Her ne kadar “sınıf” toplumsal çözümleme amaçlı bir soyutlama olsa da, sınıfın kendisi gerçektir.

Sınıfı başına gelendir ve hayatın boyunca kaçabileceğin bir gerçektir. Öylesine sahicidir ki daima sınıf atlamak istersin ancak  “Sınıf arkadan gelecektir başka şey umma !”

Cinsiyet, ırk, ulus, etnik köken, din, mezhep gibi politik kimliklerin öne çıkarıldığı bir çağda yaşıyoruz. “Sınıf” ise kimilerince çoktan müzelik oldu bile. Toplumun ortalaması alınıp nüfusun neredeyse tamamı “orta sınıf” kurgusu kapsamına dahil ediliyor. Sınıf, gelir ve yaşam tarzına göre tanımlandığında, azınlıkta kalan çok zenginler ile çok fakirler dışında, herkesin “orta sınıf”tan olması kaçınılmaz. Dolayısıyla, neredeyse “sınıfsız bir toplum”da yaşadığımıza inanmamız bekleniyor –hele de küreselleşmeden sonra.

Bu kitap yeni yeni ortaya çıkan ve sınıfın hayatımızdaki yeri ve etkisini yeniden keşfetme çabasındaki işçi sınıfı ve yaşamı sahasında bir başvuru kaynağı olması için yazıldı –Wall Street’ten Gezi Parkı işgal ve eylemlerine bakıldığında öyle de oldu.

Kitapta sınıf, ilk olarak, ırk ve cinsiyet mozaiği dahilinde ele alınıyor ve kimliklerden bağımsız bir sınıfın herhangi bir anlamı olmayacağına işaret ediliyor. İşçi sınıfının oluştuğu yüzyılda ırk kavramı icat edilmişti ve o zamanlarda da kadınlar işçiydi. Eskiden hem feminizmin hem de milliyetçiliğin sınıfı vardı.

İkinci olarak küresel ekonomide sınıfın yeri ve işleyişi ele alınıyor. 1989’da “duvar”ın yıkılmasının ardından uluslararası kapitalist kurumların dünyanın dört bir yanına sirayet etmesiyle beraber çalışan sınıflar ve ulusal ekonomiler nasıl etkilendi? İşçi sınıfı önce Amerika’da ve ardından da tüm dünyada kazanılmış haklarını nasıl kaybetti?

Üçüncü bölüm makaleleri sınıf ve sosyal politikalar üzerine odaklanıyor. Yoksulluk işçi sınıfının başına gelir. Sendikaların gücünün azalmasıyla beraber yaşam standartları geriledi ve sosyal politikalar işçi sınıfının karar gücü olmaksızın yönetici sınıf, yani %1 tarafından alındı ve tüm emekçilerin aleyhine işletildi. Ancak bu bir kader mi?

Son bölümde sınıf ve gençlik üzerine üç makale yer alıyor. Genç işçiler ile üniversite eğitimine devam eden işçi sınıfından gençlerin yaşamları üzerinden sınıfın geleceği için keşfe çıkılıyor. Sınıfın, içinde psikolojik etkileri de barındıran kültürel pek çok yanı vurgulanıyor. Sınıf atlamak filmlerdeki kadar kolay olsa da geçmiş o kadar kolay silinebilir mi?

“Modası geçti” denilen “sınıfın ne işimize yarayacağını,” soranlara kullanabilecekleri pek çok araç gereç veren ve oldukça militan bir bakış açısından ele alınmış makalelerden derlenmiş işçi sınıfından yana “kimlikli” bir kitap. Gezinirken okuyanlara…

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR
Sunuş 
   İşçi Sınıfı Araştırmaları Meydan Okuyor Michael Zweig 

I. Sınıf, Irk ve Cinsiyetin Mozaiği 
   Eskiden Feminizmin Sınıfı Vardı  Dorothy Sue Cobble
   Amerika’da Irk Sınıfa Nasıl Bulaştı?  Bill Fletcher Jr.
   Amerika’da Irkın ve Sınıfın Kördüğümü  R. Jeffrey Lustig 

II. Küresel Ekonomide Sınıf 
   Neoliberalizm ve Sınıf Mücadelesi Olarak Şirket Karşıtı Küreselleşme  William K. Tabb
   Sınıfın Merceğinden 11 Eylül ve Etkileri  Leo Panitch
   İşçiler İçin Küresel Stratejiler: Sınıf Çözümlemesi Bizi ve Onları Nasıl Açıklar ve Ne Yapmalı?  Katie Quan

III. Sınıf ve Emekçiler
   Neoliberal Sosyal Politika ve Emek Piyasasının Islahı  Frances Fox Piven
   Ekonomik Kriz, İşçi Sınıfı ve Örgütlü Emek  Michael D. Yates

IV. Sınıf ve Gençlik 
   Genç İşçiler, Ekonomik Eşitsizlik ve Kolektif Eylem  Gregory DeFreitas ve Niev Duffy
   Sözünü Tutmak: Öğrenci İşçiler ve Yüksek Öğrenim  Michelle M. Tokarczyk
   Sınıf Arkandan Gelecektir, Başka Şey Umma!” Sınıf Atlama ve Kültür Çatışması  Barbara Jensen