İndirim!

Günümüz Programı – Geçiş Programı’nın Güncellenmesi

 34,00  27,20

Kategoriler: ,

Açıklama

Başlangıçlar için bir rehber

İnsan nasıl ki eyleminin sonuçlarını soyutlayıp öngörebilir, aynı şekilde kendi yaşama biçimini ve rejimini kendisinin belirleyebilmesi için kendi kaderini kendisi çizebilir.
Bunun tanımı kuşkusuz doğrudan politik eylemdir ve politika ile programa ihtiyaç duyar.
Politik program dünyayı değiştirmenin soyutlanmasıdır.

Politik program dünyayı değiştirmenin soyutlanmasıdır.

Dünyayı değiştirmek isteyenlerin elinde felsefi doğrular, bilimsel kesinlikler ya da Tanrısal buyruklardan oluşan hazır reçeteler değil bu değiştirme cüreti ve ediminden süzülmüş bilgiler ve soyutlamalar olabilir.

Bunun bir ayağı tarihseldir ve kendinden öncekilerin deneyim ve derslerlerini içermek zorundadır ancak tam da bu yüzden tarih yazımı ve aktarımının değil geçmişin sahiplenilmesidir. Diğer ayağı geleceğe uzanacak yolun soyutlanmasını ve değiştirme mücadelesinde atılacak adımlarının kurgulanmasını kapsar. Kuşkusuz bu, ayakların adımlara dönüşmesi, izlenecek yolun ta kendisidir; bir izlence yani programdır.

(…)

Hiç bir program sabit, katı, mutlak değildir, izlenen mücadelenin her adım ve anında sınanmaktadır. Dünyayı değiştirmeye kalkışanlar kendilerini değiştirmekten geri duramazlar.

Program da dünyayı değiştirme ediminin her anında sınandığı gibi her atılacak her adımda da yeniden güncellenmek zorundadır.

Nahuel Moreno, Dördüncü Enternasyonal’in yeniden inşası mücadelesinin ve Arjantin devrimci sol hareketinin başlıca önderlerinden biridir. Daha on dokuz yaşındayken yazdığı “Parti” isimli ilk politik metinde, “Bütün sınıf mücadelelerine müdahale edebilmek için, bunu yapabileceğimiz örgütlere yaklaşmalı ve dahil olmalı, işçi hareketine katılmalıyız,” diyordu. Öldüğünde geride Arjantin’de on bin militanı olan bir parti ve uluslararası bir örgüt bırakmıştı.

Güvencesiz çalışmadan küresel ısınmaya, yeşil alanların rant alanlarına dönüştürülmesinden işçilerin işleri başında kitlesel ölümlerine, sınır ötesi operasyon ve savaşlardan Kahire, Hong Kong, Ferguson, Mexico City, Nantes ayaklanmalarına yaşantımızı, mahallemizi, ülkemizi, gezegenimizi doğrudan etkileyen her konuda “Bir şeyler yapmalı!” feryadı giderek hepimizin ortak tepkisi haline dönüşüyor.

Politik bilincin bir adım ötesi ise çok eskiden dillendirilmiş bir soruda ifade ediliyor: “Ne yapmalı?

Çok uzun süredir de bu soruya bir “politik program” ile yanıt verilmekte.

Gezi, bir şeyler yapmanın yanıtıyken, Gezi’de olmayan tek şey bir program değil miydi?

Günümüz Programı Dördüncü Enternasyonal’in programı olan ve daha çok Geçiş Programı olarak bilinen metnin Nahuel Moreno tarafından güncellenmesini içeriyor.

Türkçe baskıya yazılan önsöz ve yeni dünya durumu bağlamında değerlendirme ise Berlin Duvarı’nın yıkılmasından Arap Devrimlerine kadar yaşananların “Geçiş Programı’nın Güncellenmesi”nin ölçütleri ve öngörüleriyle uyum içinde olduğunu ve politik savlarının tarihin sınavından geçtiğini belirlerken, gerillacılıktan Chavezciliğe kadar politik sapmaların eleştirisi eşliğinde “Güncellenme”nin günümüze aktarımını hem gerçekleştiriyor hem de sahipleniyor.

Bugün yapılacak başlangıçlar için bir “günümüz programı” ya da yeni başlayanlar için ne yapılacağının, nasıl edileceğinin rehberi!

İÇİNDEKİLER

Kısaltmalar 9
Biyografi: Nahuel Moreno, Enternasyonalizme ve Devrime Adanmış Bir Hayat 11
Türkçe Baskıya Sunuş – Miguel Sorans ve Mercedes Petit  23
Moreno’yu Yeni Dünya Durumu Bağlamında Okumak – Muhittin Karkın  33
Geçiş Programı’nın Güncellenmesi – Nahuel Moreno 71
EK I Halk Cephesi Hükümetleri Karşısında Oportünizm ve Troçkizm 225
EK II Uluslararası İşçi Birliği-Dördüncü Enternasyonal Kuruluş Tezleri 231

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.