Bayla Altu?

Ýnsanlar Yaþamadýkça Yaþlanýr

13x21 cm

 210,00  168,00

Stokta

Stok kodu: 9786053233374 Kategoriler:

Açıklama

”Hayatýn ilk elli yýlý metin, geri kalaný yorumdur.”
Alman filozof Arthur Schopenhauer’ýn bu sözü, elinizdeki kitapla çok iyi örtüþüyor.
Yaþýný 55’te sabitleyen Bayla Altuð, yaþamla ilgili yorumlarýný, hayallerini, ilkelerini, projelerini, fikirlerini, ideallerini; baþardýklarýný ve baþaramadýklarýný, kýsa özyaþam öyküsüyle birlikte bu kitapta aktarýyor.
Kitapta, Altuð’un ülkeyi aydýnlýða taþýmak konusundaki çabalarýný okurken Türkiye’nin bir dönemine de tanýklýk ediyor; onun, dostlarýna gösterdiði özene imreniyor ve çocukluðundan beri dostluk biriktiren yazarýn zenginliðine hak veriyorsunuz.
Ýnsanlar Yaþamadýkça Yaþlanýr, kapaðýndan baþlayarak hayat üzerine yeniden düþünmenizi saðlýyor. Bu kitapta; çok okumuþ, çok gezmiþ ve en önemlisi dolu dolu yaþamýþ,’ iflah olmaz bir hayalperestin, Bayla Altuð’un penceresinden hayata bakýyorsunuz.
Önemli olan yaþam öyküsü deðil, o öyküden yapacaðýnýz çýkarýmlar…
‘Büyük Yazar” edasýyla kalem kullanýp kelimelerin arkasýna saklananlarýn aksine Altuð,kendini tüm samimiyetiyle kitaba aktarabilecek kadar cesur, hatalarýný yazabilecek kadar da açýk yürekli davranýyor.
Yazar Bayla Altuð, bu kitapla, hepimizin hayatýna dokunuyor.
Kitabýn Gelirleri Türk Eðitim Vakfýna Baðýþlanmýþtýr.

Ek bilgi

Ağırlık 0.5 kg
Boyutlar 10 × 10 × 1 cm
format

pagecount

series

writer

printdate

subtitle

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.