Müzikte Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet

 27,00  18,90

Kategoriler: , ,

Açıklama

 Cinsellik dahildir…

Müziğin çok kolay açıklanabilir bir şey olmadığı kesin; seslendirilir ve tanımlanır. Yapıtın yazılış nedeni ve içerdiği gizli anlam boyutunda yapılan bu tanımlama kimi zaman bestecinin belirttiği program çerçevesinde yapılır, kimi zaman da kendi hissettiklerimizle. Öznellik ve nesnellik burada ortaya çıkar.

Bu kitapta öznel ve nesnel tavırların daha da öne çıkacağı müzikte cinsellik ve toplumsal cinsiyeti ele almamız okuyucuyu bir kez daha şaşırtabilir.

Edebiyat ve görsel sanatlarda olduğu gibi müzikte de cinsellik ve cinsel isteğin uyanışı işlenir…

Müzik tıpkı bir film gibi duyguları harekete geçirir, kimi duyguları ve isteklerimizi yaşamamızı sağlar. Müziği anlamada belki popüler müziklerdeki yöntemlerden yararlanabileceğine işaret eder. Tüm müzisyenler ve dinleyiciler müziğin cinsiyet ve cinsellik üzerine oturduğunu bilmektedir. Prince, Madonna, Guns N’ Roses gibi isimler erkeklik ve kadınlık gibi olguları tanımlamaya çalışır. Sonuçta bu müziğin yalnızca bir eğlence aracı olmadığı, toplumsal oluşumun temel direklerinden birinin yanlış olduğunu kanıtlamaya çalıştığını savunur. Batı sanat müziği de en az pop müzik kadar bu örgütlenmenin içinde yer almaktadır.  (Kitaptan)

(…) bir aşk şarkısının kadına mı erkeğe mi yazıldığını nasıl anlayabilirsiniz ya da herhangi bir yapıtın bir kadın tarafından yazıldığını? Narin, ince yapılı ya da kadınsı gibi özellikler yükleyerek mi? Peki, kadınlar tarafından yazılan oldukça sert, saldırgan yapıtları nasıl açıklamalı? Veyahut Faure ve Chopin gibi karşıcinsellerin bu durumda kadınsı olarak nitelendirebileceğiniz “ince” yapıtlarını?

muzikte_cinsellik_kapak_son_100

Artık klasik müzikte de “star”lar var, tıpkı popüler müzikte, caz ve rock’ta olduğu gibi. Bir kültürel değişim yaşanıyor ve bu değişimle özellikle kadınların ve eşcinsellerin cinselliği öne çıkarılıyor.

Darbukalı Bach’ın, Cazcı Bach’ın yanına cinselliği çağrıştıracak bir sıfatla, Çıtır Bach ekleniyor. Yeteneğin yanına güzelliği, çekiciliği hatta şuh olmayı gerektiren bir dönüşüm bu.

Asansörde Mozart, akvaryumda Chopin, şömine alevleri eşliğinde Vivaldi dinleyebiliyoruz; kahvaltılık Debussy, akşam yemekleri için Strauss seçkileri; peki, ya erotik Liszt ya da porno Beethoven?

Bu kitapta müzikte cinselliğin yerini sorgulayıp değişen müzik kültüründe cinselliğin kullanılmasının gerekli olup olmadığı yadırganmaksızın ele alınırken dikkatimiz futbol karşılaşmaları öncesi statlarda arya söyleyen müzisyenlere, eşcinselliğini keşfettiğimiz ailemizin bestecilerine, müzikte eşcinsel duyarlığa ve eşcinsel müzikolojinin müzikte cinselliğe bakışına yönlendiriliyor.muzikte_cinsellik_ic

Rock müzikte erkek egemenliğin, erkeksiliğin değil erkekliğin baskınlığı konuşulurken burada karşımıza çok sert bir soru çıkarılıyor: Rock erkek müziği midir? Bir o kadar sert bir yanıta hazır olmak gerek.

Kitabın son bölümünde dansın cinsellik çağrışımı ve içeriği önümüze çıkıyor. Dansı öğrenme-öğretme ve uygulama sürecinde davranışların içerdiği cinsel şifrelere odaklanıyoruz.

Müzikte kimi önemli konuların tartışıldığı kışkırtıcı bir inceleme…

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

 I. Yeni Bir Müzik Kültürü (mü?)

Yeni Bir Müzik Kültürü
Medya ve Kayıt Sektörünün Tutumu
Değişen Sanatçı Profili
Müziği İzlemek ve Değişen Görsel Algı;
Klasik Müzik Videolarına Postmodern Bakış

II. Müzik İncelemesinde Cinsiyet

Müzikte Cinsiyet ve Cinsel Kimlik
Feminist Müzik Eleştirisi
Müzikte Cinsiyet Boyutunda Anlam
Bestecinin Cinsel Tercihi
Eşcinsel Müzikoloji
Eşcinsel Duyarlığı
Müzikte Kadın

III. Rock Erkek Müziği midir?

Rock Müzikte Kadın
Rock Erkek Müziği midir?
İkili Görüşmeler
Sonuç

IV. Dans ve Cinsellik (Aslı Galioğlu)

Dans ve Anlam
İnsanlar Neden Dans Kursuna Gider?
Egitmen Jargonunda Cinsellik
Eş Seçimi
Dansta Tavır
Cinselliğin Ötekileştirilmesi
Sürecin Getirisi

KAYNAKÇA